TRAŽI DALJE:
STRUKE:

gradilište

gradilište, omeđen prostor na kojem se gradi građevina, kao i privremeno zauzeto zemljište koje služi za potrebe gradnje. Pored predmeta gradnje, na gradilištu se prema planu organizacije gradnje mogu nalaziti i ostali pomoćni objekti, kao uredi, radionice, skladišta (otvorena i zatvorena), prostori za smještaj strojeva, opreme i postrojenja potrebnih za gradnju, prometnice, energetske i druge instalacije itd. U sklopu gradilišta ili na zasebnom zemljištu mogu se nalaziti zgrade za smještaj radnika, prehranu, rekreaciju, bolnički stacionar i drugo.

Citiranje:
gradilište. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22969>.