STRUKE:

građevinska industrija

građevinska industrija, tvornička proizvodnja proizvoda koji se rabe u građevinarstvu, tj. trajno ugrađuju u građevine. Građevinska industrija obuhvaća proizvodnju građevnoga materijala, građevnih elemenata za ugradnju te predgotovljenih građevnih konstrukcija, sklopova i objekata. Osnovne se sirovine dobivaju u šljunčarama, kamenolomima, vapnarama, tvornicama gipsa, cementarama, dok se opeka, crijep, dimnjački blokovi, drenažne cijevi, podne ploče, keramika proizvode u ciglanama, betonskim pogonima, staklanama i tvornicama keramike, neposredno uz nalazišta sirovine ili mjesta potrošnje. Građevni elementi za ugradnju u građevinu obuhvaćaju sanitarije, instalacije, građevnu stolariju i bravariju (prozori i vrata), podne obloge i dr. Predgotovljene građevne konstrukcije (obične i prednapregnute armiranobetonske konstrukcije, drvene lijepljene i čelične tipske konstrukcije), sklopovi (npr. kupaonice) i objekti (npr. montažne kuće) izrađuju se u zasebnim tvornicama.

U Hrvatskoj je najprije bila razvijena industrija proizvodnja opeke, crijepa i cementa, a ostala se industrija razvila tek nakon II. svjetskog rata (betonski proizvodi, proizvodi od drva i plastike). Tako je pred Domovinski rat djelovalo 16 velikih proizvođača predgotovljenih betonskih elemenata, 47 većih proizvođača opeke i crijepa te oko 160 obrtničkih poduzeća. Nakon Domovinskoga rata mnoge su tvornice građevnoga materijala prestale s proizvodnjom, no porastom građevinske aktivnosti proizvodnja se obnavljala i bila u usponu do pojave globalne recesijske krize 2008., od kada je ponovno u padu.

građevinska industrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23006>.