Graf, Oskar Maria

Graf [gra:f], Oskar Maria, njemački književnik (Berg na jezeru Starnberg, 22. VII. 1894New York, 28. VI. 1967). Pekarski naučnik u Münchenu, ubrzo je postao radikalni socijalist i pripadnik anarhističkih bohemskih krugova; sudjelovao u njemačkom revolucionarnom pokretu. Protivnik nacionalsocijalista od samoga početka: 1933. emigrirao u Beč i Brno pa u Prag. Nacisti su pokušali prisvojiti njegovo djelo; odgovorio im je čuvenim prosvjedom Spalite me! (Verbrennt mich!, 1933), dva dana nakon velikoga spaljivanja knjiga 10. V. 1933., pa mu je bilo oduzeto državljanstvo. Od 1938. živio u SAD-u. Autor pjesama i novela, Graf je uglavnom romanopisac, slikar svojega bavarskog zavičaja. Krepkim pučkim humorom slika tzv. malog čovjeka i njegovu tragiku. Sam sebe označava kao »provincijalnog pisca«. Djela: romani Revolucionari (Die Revolutionäre, 1918), Anton Sittinger (1937); zbirke pripovijedaka Bavarski Dekameron (Das bayrische Dekameron, 1927), Veliko seljačko zrcalo (Der große Bauernspiegel, 1962); autobiografska djela Divni ljudi (Wunderbare Menschen, 1927), Mi smo uznici (Wir sind Gefangene, 1927), Život moje majke (Das Leben meiner Mutter, 1940).

Citiranje:
Graf, Oskar Maria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23020>.