TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amnestija

amnestija (lat. amnestia < grč. ἀμνηστία: zaboravljanje [učinjene nepravde], opraštanje), akt zakonodavnoga tijela kojim se, najčešće u obliku zakona, poimenice neodređenim osobama, što su njome obuhvaćene, daje oslobođenje od kaznenog progona, potpuno ili djelomično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjena izrečene kazne blažom kaznom ili im se ukidaju pravne posljedice osude. U Hrvatskoj je amnestija načelno uređena Kaznenim zakonom iz 1997. Posebnim se zakonom daje amnestija u svakome konkretnom slučaju. Zakon o kaznenom postupku iz 1997. utvrđuje pravila: u slučaju oslobođenja od kaznenog progona potonji se neće započeti, a ako je započeo, bit će obustavljen ili će, ako je glavna rasprava započela, biti dovršen presudom kojom se optužba odbija. Sadržajno, amnestija se može odnositi na određene vrste kaznenih djela, na određene grupacije počinitelja ili na kazne na koje su osuđeni počinitelji. S obzirom na sadržaj i opseg (obuhvat) amnestije, riječ je o potpunoj ili djelomičnoj amnestiji. Amnestija ne utječe na prava trećih koja se zasnivaju na posljedicama kaznenoga djela (naknada štete, povrat stvari, poništenje pravnoga posla). Zakonom o općem oprostu iz 1996. dana je amnestija za kaznena djela počinjena u svezi s oružanim sukobima tijekom Domovinskog rata, od čega su temeljem međunarodnoga prava izuzeti ratni zločini.

Citiranje:
amnestija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2309>.