TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amonij

amonij (prema amonijak), NH4–, jednovalentni radikal koji stvara mnogobrojne soli slične solima alkalijskih metala. Amonijeve soli u vodenim otopinama daju kation NH4+, grijanjem hlape i raspadaju se, a služe najviše kao umjetna gnojiva, ponajprije amonijev sulfat, (NH4)2SO4, i amonijev nitrat, NH4NO3. Tehnički je važan i amonijev klorid (salmijak), NH4Cl, bezbojna kristalična tvar gorkoslana okusa. U prirodi nastaje vulkanskim djelovanjem. Upotrebljava se u galvanizaciji, kao zaštita pri pocinčavanju željeza, za čišćenje površina za lemljenje, kao elektrolit u suhim baterijama, u smjesama za hlađenje, u pripravi sigurnosnih eksploziva, prašaka za pranje i boja, u medicini kao sredstvo za iskašljavanje.

Citiranje:
amonij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2322>.