TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amorfa

ilustracija
AMORFA, Amorpha fruticosa

amorfa (novolat. amorphus < grč. ἄμορφος: bezobličan) (Amorpha), rod listopadnih grmova ili polugrmova iz por. leptirnjača (Leguminosae), raširen od juž. Kanade do Meksika. Amorpha fruticosa (divlji bagrem ili čivitnjača), prenesena iz Floride u Europu 1724., pojavila se u nas početkom XX. st. i proširila po nasipima i šumama uz vodotoke nizinskih rijeka. Budući da često raste u gustim skupinama, ugrožava prirodno pomlađivanje lužnjakovih šuma. Sjeme sadrži ulje koje se upotrebljava za dobivanje insekticida.

Citiranje:
amorfa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2331>.