TRAŽI DALJE:
STRUKE:

grenadir

grenadir (franc. grenadier, preko njem. Grenadier), isprva (XVII. st.), naziv za vojnike pješake i konjanike, posebno izabrane i izvježbane u bacanju ručnih granata (grenade). Grenadire su najprije raspoređivali po četama, a poslije su od njih sastavljali čete, pa bojne, koje su ulazile u sastav pukovnija. Grenadiri su posebice bili korisni i djelotvorni u opsadnom i rovovskom ratovanju. Organizacija grenadirskih jedinica različita je u različitim vojskama. S vremenom su (XVIII. st.) grenadirske jedinice izgubile svoju primarnu ulogu bacanja ručnih granata i postale elitne postrojbe. Isticali su se po nošenju visokih kapa, u kat. zemljama krznenih, a u protestantskima u obliku biskupske mitre.

Citiranje:
grenadir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23311>.