Grgić, Berislav

Grgić, Berislav, hrvatski književni prevoditelj (Zagreb, 14. V. 1903Rogaška Slatina, Slovenija, 29. X. 1972). Diplomirao slavistiku (1929) i anglistiku (1945) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Gimnazijski profesor u Zagrebu i Karlovcu; 1950–61. lektor engleskog jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, potom viši predavač (do umirovljenja 1969). Prevodio je djela Th. Dreisera, Th. Hardyja, D. Defoea, H. Fieldinga, S. Richardsona i dr. Autor je (koautori R. Filipović i Jolanda Brihta) mnogobrojnih udžbenika i rječnika engleskog jezika.

Grgić, Berislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23340>.