STRUKE:

Grlić, Ljubiša

Grlić, Ljubiša, hrvatski farmaceut (Zagreb, 4. III. 1921Zagreb, 13. XII. 1993). Doktorirao 1958. tezom o istraživanju opijuma. Ustanovio metode za identifikaciju i utvrđivanje podrijetla opijuma i kanabisa. Kao ekspert radio u Odjelu UN-a za narkotike u Ženevi, a kao savjetnik za droge na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u New Yorku. Dugogodišnji predstavnik bivše SFRJ u programu UN-a za istraživanje opojnih droga. Bio je urednik u Leksikografskom zavodu (1965–81). Glavni urednik časopisa Acta pharmaceutica Jugoslavica (1969–83). Istraživao je i prehrambenu vrijednost samoniklih jestivih biljaka. Objavio oko 40 znanstvenih i više od 100 stručnih radova. Dobitnik je Republičke nagrade »Ruđer Bošković« (1977). Bio je istaknuti filmski amater. Autor je priručnika: Naše samoniklo jestivo bilje (1956), Mali kemijski leksikon (1965), 99 jestivih i otrovnih boba (1984), Enciklopedija samoniklog jestivog bilja (1986).

Citiranje:
Grlić, Ljubiša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23448>.