TRAŽI DALJE:
STRUKE:

grof

grof (srednjovisokonjem. grāve: predstojnik kraljevskoga suda, porezni činovnik < starovisokonjem. grāvo, grāfio /anglosaski grāvio/ < kasnolat. merovinškog i karolinškog doba graf/f/io, možda od biz. grč. γραφεύς: pisar), u franačko doba kraljevski službenik na čelu upravne jedinice (Gau), u ime kralja obavljao sudbenu, upravnu i vojnu vlast; u romanskim područjima franačke države upravitelj takvih jedinica (pagus ili comitatus) nazivao se comes pa zato imenu izvedenomu od grafio, uvriježenomu u zemljama germanskoga utjecaja (njemački Graf, hrvatski grof, madžarski gróf, poljski hrabia, češki hrabě), odgovaraju u zemljama romanskog utjecaja nazivi izvedeni od riječi comes, genitiv comitis (francuski comte, talijanski conte, engleski count). S vremenom je grof postao pripadnik najvišega plemstva; istodobno je grofovska čast postala nasljedna sa znakom krune na devet šiljaka s kuglicama na vrhu. Korijeni grofovske časti u Hrvatskoj sežu u srednji vijek, kada je naslovu grofa odgovarala čast kneza (comes). Prva prava grofovska grbovnica u Hrvatskoj izdana je velikašu Nikoli Zrinskomu 1558. Nakon 1918. gotovo u cijeloj Europi pojam grofovske časti pravno je prestao postojati.

Citiranje:
grof. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23468>.