Ampèreovo pravilo desne ruke

Ampèreovo pravilo desne ruke [8118pε:'ʀ~], pravilo za određivanje smjera u kojem vanjsko magnetsko polje djeluje na žicu kroz koju teče istosmjerna struja. Ako se prsti desne ruke ispruže tako da je palac pod pravim kutom prema ostalim prstima i ako se ruka postavi tako da prsti pokazuju u smjeru magnetskoga polja, a palac u smjeru struje, onda smjer koji izlazi okomito iz dlana pokazuje smjer djelovanja magnetske sile.

Općenito, pravilo desne ruke za tri vektora, a, b i c, definira se ovako: ako ispruženi prsti pokazuju smjer vektora a i palac smjer vektora b, onda vektor c ima smjer koji izlazi okomito iz dlana.

Citiranje:
Ampèreovo pravilo desne ruke. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2353>.