Gučetić, Ivan

Gučetić, Ivan (Ioannes Gotius), hrvatski humanist (Dubrovnik, 1451Dubrovnik, 11. III. 1502). Obnašao različite dužnosti u rodnome gradu, 1501. bio knez Republike. Kao izaslanik boravio u Napulju i Ugarskoj (očuvan je Svečani govor Vladislavu, kralju Ugarske i Češke, nepobjedivomu vladaruPanegyris Vladislao Hungarie et Bohemie regi, principi invictissimo, dicta, održan 1493). Od njegova opsežnoga pjesničkog opusa danas su poznate tek tri kraće prigodnice. Sam je spalio tri knjige ljubavne poezije, a izgubljena je i njegova novela Dupin (Delphinus). Mlađi suvremenik i prijatelj I. Crijević drži ga začetnikom humanizma u Dubrovniku.

Citiranje:
Gučetić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23664>.