Gučetić, Ivan, ml.

Gučetić, Ivan, ml., hrvatski književnik (Dubrovnik, 7. IV. 1625Dubrovnik, 6. IV. 1667). U Rimu 1639. stupio u isusovački red. Napustivši red, vratio se 1651. u Dubrovnik, gdje je do tragične smrti u potresu obavljao različite državne službe. U rukopisu je ostavio dvije drame: Leona filozofa (1651), prijevod talijanske isusovačke tragikomedije G. Giattinija, s radnjom smještenom u Bizant IX. st., te Io, polužalostivo prikazanje (1652), tragikomediju prema motivima iz Ovidijevih Metamorfoza, koju je napisao na talijanskome i poslije preveo na hrvatski i latinski (latinski prijevod nije sačuvan). Za obje je drame karakteristična uporaba barokne scenske meraviglie.

Citiranje:
Gučetić, Ivan, ml.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23665>.