Gučetić Bendevišević, Sabo

Gučetić Bendevišević, Sabo, hrvatski dramatičar i prevoditelj (Dubrovnik, 1531Dubrovnik, 1603). O njegovu životu malo je podataka. Od mladosti je bio u službi Republike; kneževao je neko vrijeme na Mljetu. U rukopisu su mu sačuvana dva djela. Tragedija Dalida (oko 1580) kontaminacija je dviju talijanskih drama: Adriane Luigija Grota i Orbecche G. Cinzija Giraldija. Grotovoj obradbi novele prema kojoj je W. Shakespeare napisao Romea i Giuliettu Gučetić je u posljednjem činu dodao krvave Giraldijeve prizore nastale po uzoru na Seneku. Tragedija obrađuje problem ženske slobode i Dalida je najemancipiraniji ženski dramski lik hrvatske renesanse. Raklica (nakon 1597) prijevod je Tassova Aminte, pomalo parodijskoga tipa, ponajviše zbog novih likova i lakrdijskih scena bližih mariazzu nego pastorali.

Citiranje:
Gučetić Bendevišević, Sabo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23669>.