TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gulin, Ante

Gulin, Ante, hrvatski povjesničar (Innsbruck, Austrija, 6. XI. 1944). Diplomirao povijest i arheologiju u Zagrebu 1971., a doktorirao u Zadru 1985. Od 1973. radi u Historijskom institutu JAZU (danas Odsjek za povijesne znanosti HAZU), od 1998. u zvanju je znanstvenoga savjetnika. Upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti HAZU od 1995. do 2010; predavač sfragistike na poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Proučava srednjovjekovnu hrvatsku povijest, s posebnim obzirom na pomoćne povijesne znanosti, plemićke obitelji i srednjovjekovne kaptole. Glavna djela: Povijest obitelji Rattkay: genealoška studija i izvori (1400–1793) (1995), Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika (1998), Hrvatski srednjovjekovni kaptoli: loca credibilia sjeverne i središnje Hrvatske (2001), Srednjovjekovni katedralni Kaptol svete Stošije u Zadru (2011).

Citiranje:
Gulin, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23764>.