TRAŽI DALJE:
STRUKE:

guževi

ilustracija
GUŽEVI, crnica, Coluber viridiflavus carbonarius

guževi (Colubridae), najbrojnija por. zmija s više od 2000 vrsta. Glava im je pokrivena s devet velikih, simetrično raspoređenih pločica. Nemaju nikakvih tragova ni prednjih ni stražnjih udova. Žive na svim kontinentima (osim na krajnjem sjeveru i jugu) po poljima, šumama, slatkim vodama, a neke i u morima. Guževima pripada većina najvećih eur. zmija. Dijele se u dvije potpor.: neotrovne glatkozubice (Aglypha), sa sitnim, kukasto povijenim zubima (u tu se skupinu ubraja većina naših zmija, npr.: smukulje – Coronella, vodarice – Natrix, poljarice – Coluber) i otrovne stražnjožljebozubice (Opisthoglypha), koje osim običnih zuba imaju i otrovne zube sa žlijebom, a otrov im je smrtonosan samo za manje životinje; od njih u nas živi ljuta crnokrpica ili pržac (Telescopus fallax).

Citiranje:
guževi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23906>.