TRAŽI DALJE:
STRUKE:

anabolizam

anabolizam (ana- + [meta]bolizam) ili biosinteza, proces kojim u živom organizmu složene biološke molekule nastaju iz jednostavnijih preteča (prekursora) uz utrošak energije (→ bioenergetika). Kako bi se to ostvarilo, pojedini se gradivni elementi, nastali iz hranjivih tvari, »aktiviraju« u energetski povoljnijim reakcijama, često s ATP-om, pri čemu nastaju aktivni međuprodukti s AMP-om ili pirofosfatom (→ adenozin). U biosintezi sudjeluju koenzimi (vitamini ili njihovi derivati). Tako se skupine od jednog C-atoma prenose biotinom i tetrahidrofolnom kiselinom, skupine od dva C-atoma koenzimom A, one od pet C-atoma aktiviraju se pirofosfatom itd. Složeni spojevi koji sadrže dušik sintetiziraju se iz jednostavnih aminokiselina, a biopolimeri iz aktiviranih monomera. Anorganski ugljik ulazi u organsku tvar fotosintezom. U biotehnologiji naročito je važna mikrobna biosinteza primarnih (za život važnih) metabolita, kao što su vitamini, te sekundarnih (za život nebitnih), kao što su antibiotici.

Citiranje:
anabolizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2396>.