TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Halabi

Halabi (arap. Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Ḥalabī [halabi:]), arapski pisac (Alep, 1459Istanbul, 1549). Autor niza djela iz hanefijskog prava. Živio u Egiptu u doba osmanskih osvajanja 1517. Njegovo glavno djelo, Sretište mora (Multaqā al-abḥur), služilo je kao osnovni priručnik šerijatskoga prava u Osmanskom Carstvu. Mnogobrojni prijepisi Halabijevih djela nalaze se u kolekcijama arabičkih rukopisa u Zagrebu, Sarajevu, Mostaru i dr.

Citiranje:
Halabi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24130>.