TRAŽI DALJE:
STRUKE:

anakreontika

anakreontika, europska ljubavna lirika iz razdoblja rokokoa, nastala po uzoru na kasnogrčku (helenističku) zbirku lirike koju je 1554. izdao Henri Estienne, a 1556. preveo na francuski Rémi Bellean. Sva u znaku epikurejskoga slavljenja životnih radosti – ljubavi, vina, druženja, prirode – već je sama ta zbirka oponašala motive starogrčkoga lirika Anakreonta te Horacijevih i Katulovih oda. Svijet visokokultivirane kasnobarokne anakreontike obilježavaju likovi Venere, Amora, Bakha, pastira koji prohode stereotipnim krajolikom livada, potočića, vrela, krošnji i špilja. Njeguju se male, lake, šaljive, do simetrije izbrušene forme. U anakreontskome duhu stvaraju u Francuskoj već pjesnici Plejade, u Njemačkoj F. G. Klopstock, G. E. Lessing, a u Rusiji M. V. Lomonosov, G. R. Deržavin i dr.

Citiranje:
anakreontika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2435>.