TRAŽI DALJE:
STRUKE:

haramije

haramije (tur. haramî: razbojnik, odmetnik < arap. ḥarāmiyy: razbojnik, lupež), lako naoružani pješaci u Hrvatskoj. Osnovani su 1539. radi obrane od osmanskog prodora u Hrvatsku. Nakon uspostave Banske krajine postali su sastavni dio njezine obrane. Na čelu jedinice od 50 haramija bio je vojvoda ili harambaša. Haramijama su nazivani i neplaćeni pripadnici narodne vojske u Slavoniji koji su čuvali granicu prema Osmanskomu Carstvu. Haramije su raspušteni u XVIII. st. ustrojavanjem graničarskih pukovnija.

Citiranje:
haramije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24371>.