Hardenberg, Karl August

Hardenberg [ha'rdənbεrk], Karl August, knez, pruski političar (Essenrode, 31. V. 1750Genova, 26. XI. 1822). Hannoverski plemić, studij prava završio u Göttingenu 1770. te bio je u državnoj službi Hannovera od 1771. i vojvodstva Braunschweig od 1781. Godine 1791–98. pruski ministar i upravitelj markgrofovije Ansbach-Bayreuth kao samostalne pruske pokrajine. Sudjelovao pri zaključenju Baselskoga mira 1795., potom je bio ministar vanjskih poslova (1804–06), od 1810. do smrti državni kancelar. Provodio napredne reforme (ravnopravnost građana pred zakonom, dokinuće cehova, sloboda zanata, konačno oslobođenje seljaka, emancipacija Židova) i stvorio temelje modernoj državi. Zahvaljujući njegovoj djelatnosti na Bečkome kongresu Pruska je teritorijalno proširena. Njegove memoare zajedno s biografijom izdao je Leopold von Ranke pod naslovom Sjećanja državnoga kancelara kneza Hardenberga (Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten Hardenberg, I–V, 1877).

Hardenberg, Karl August. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24387>.