STRUKE:

harmonička četvorka

ilustracija
HARMONIČKA ČETVORKA

harmonička četvorka, četiri točke pravca ili četiri pravca pramena pravaca ili četiri ravnine pramena ravnina za koje je dvoomjer jednak –1. Pri centralnoj projekciji (→ deskriptivna ili nacrtna geometrija) slika harmoničke četvorke opet je harmonička četvorka, pa je zato harmonička četvorka fundamentalni pojam projektivne geometrije. Kao projektivni pojam harmonička četvorka točaka A, B, C, D definira se osnovnim svojstvom četverovrha PQRS. Harmonička četvorka pravaca definira se kao četiri pravca a, b, c, d pramena kojima je presjek sa svakim pravcem, što ne pripada tom pramenu, harmonička četvorka točaka. Harmonička četvorka ravnina definira se kao četiri ravnine α, β, γ, δ pramena ravnina, kojima je presjek sa svakom ravninom, što ne pripada tom pramenu, harmonička četvorka pravaca.

Citiranje:
harmonička četvorka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24432>.