TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Hattala, Martin

Hattala [62673a'tala], Martin, slovački slavist (Trstená, 4. XI. 1821Prag, 11. XII. 1903). Sveučilišni profesor u Pragu. Znatno pridonio pravopisnom usustavljivanju (»Hodža-Hattalina reforma«) i standardizaciji slovačkog jezika. Među slavenskim jezicima bavio se ponajviše slovačkim (Gramatika slovačkoga jezika – Grammatica linguae slovenicae, 1850) i češkim jezikom te njihovim odnosom (Poredbena gramatika češkog i slovačkog jezika – Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského, 1857; Fonetika staročeškog i novočeškog te slovačkog jezika – Zvukosloví jazyka staročeského i novočeského a slovenského, 1854).

Citiranje:
Hattala, Martin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24568>.