TRAŽI DALJE:
STRUKE:

analitika

analitika (grč. ἀναλυτıϰὴ [τέχνη]: umijeće razlaganja).

1. Prema Aristotelu, umijeće razlaganja (analiziranja) misaonih oblika – pojmova, sudova i zaključaka.

2. Sinonim za Aristotelovu formalnu logiku; naziv Aristotelovih logičkih djela koja tvore treći dio Organona. To su spisi: Prva analitika (Ἀναλυτıϰὰ πρότερα) koja sadrži nauk o zaključivanju i Druga analitika (Ἀναλυτıϰὰ ὕστερα) koja sadrži nauk o dokazivanju.

3. Transcendentalna analitika, kao dio transcendentalne logike u Kantovoj Kritici čistoga uma, nauk o apriornim oblicima čiste razumske spoznaje.

4. U filozofiji Martina Heideggera »egzistencijalna analitika tubitka«, sinonim za fundamentalnu ontologiju.

Citiranje:
analitika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2463>.