TRAŽI DALJE:
STRUKE:

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. Aldoheksoze (npr. glukoza, galaktoza, manoza) sadrže aldehidnu skupinu, a ketoheksoze (npr. fruktoza) keto-skupinu. U prirodi se nalaze D-heksoze, gdje D označava konfiguraciju na ugljikovu atomu s brojem 5. Imaju ključnu ulogu u metabolizmu (→ glikoliza) i izgradnji specifičnih bioloških struktura (→ glikobiologija). Spajanjem dviju heksoza nastaju disaharidi (npr. saharoza, laktoza, manoza), a više njih polisaharidi (npr. škrob, glikogen, celuloza).

Citiranje:
heksoze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24824>.