Anastazije Bibliotekar

Anastazije Bibliotekar (latinski Anastasius Bibliothecarius), povjesničar i jezikoslovac, rimski kardinal i utjecajni politički papinski savjetnik (Rim, oko 810Rim, oko 878). Od 867., za papa Hadrijana II. i Ivana VIII., bio je bibliotekar Rimske kurije. Podupirao kršćansku misiju sv. Ćirila i Metoda i njihova nastojanja da slavenski bude liturgijski jezik. Prevodio grčka djela, a iz djela bizantskih pisaca sastavio Crkvenu povijest (Historia ecclesiastica) ili Trodijelnu kronografiju (Chronographia tripartita, 872), važan izvor za proučavanje boravka slavenskih misionara Ćirila i Metoda u Rimu, kao i za proučavanje odnosa između Rimske kurije i Hrvata, a u Knjizi o papama (Liber Pontificalis) prikazao životopise papa Nikole I. i Hadrijana II.

Citiranje:
Anastazije Bibliotekar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2505>.