TRAŽI DALJE:
STRUKE:

herbarij

herbarij (lat. herbarium), naziv za zbirke prešanoga sušenog bilja koje se uz povremenu dezinsekciju može sačuvati vrlo dugo. Biljke se u zbirku ulažu na herbarijskim arcima papira i razvrstavaju po vrstama, rodovima i porodicama u posebnim herbarijskim ormarima s odgovarajućim pretincima. Uza svaku biljku na herbarijskom arku nalazi se etiketa na kojoj su, ako je pravilno sastavljena, označeni naziv herbarijske zbirke, latinsko ime biljke, nalazište (lokalitet), tj. mjesto gdje je biljka ubrana, zatim stanište (biotop), tj. ekološke značajke nalazišta, datum sakupljanja, ime sakupljača i ime onoga tko je biljku odredio (determinirao), a mogu biti navedeni i drugi važniji podatci. Herbarijske zbirke vrlo su bitan komparativni materijal u mnogim taksonomskim i florističkim, odnosno geobotaničkim istraživanjima, pa se najčešće nalaze uz botaničke institucije i prirodoslovne muzeje. U Hrvatskoj ima nekoliko herbarijskih zbirki. Najveća je u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu. Ta je zbirka podijeljena na hrvatski herbarij (Herbarium Croaticum), gdje je zastupljena pretežito hrvatska flora, generalni herbarij (Herbarium generale) s biljkama iz mnogih područja svijeta, a kao posebna cjelina čuva se Herbarij Ive i Marije Horvat, gdje su pohranjene uglavnom biljke iz Hrvatske i ostalih područja jugoistočne Europe. Velike herbarijske zbirke, u kojima ima mnogo biljaka naše flore, nalaze se u Beču i Budimpešti jer su, osobito u XIX. st., hrvatsku floru istraživali mnogi inozemni istraživači.

Citiranje:
herbarij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25083>.