Accurti, Josip

Accurti [ak:u'~], Josip, hrvatski prirodoslovac (Senj, 11. VIII. 1824San Giovanni di Guardiella kraj Trsta, 11. IX. 1907). Teologiju je studirao u Beču, gdje je završio i tečaj prirodnih znanosti. Pohađao je Umjetničku akademiju u Veneciji. Predavao je prirodne znanosti na gimnazijama u Senju, Rijeci, Kopru i Trstu te na Trgovačkoj akademiji u Trstu. Godine 1856. počeo se u Kopru intenzivno baviti istraživanjem algâ. Zapažene rezultate objavio je u članku Kratak osvrt na koparske alge (Cenno sulle Alghe di Capodistria, 1905; u časopisu La Nuova notarisia). Istaknuo se izradbom mikroskopskih preparata i crteža biljnog i životinjskog materijala iz nekoliko mora, a njegova herbarska zbirka alga, mikroskopskih preparata i crteža pohranjena je u Museo civico di Storia Naturale u Trstu. Zajedno s bratom Dragutinom preveo je 1856. na hrvatski djelo A. Pokornoga Naravopis živinskog carstva.

Citiranje:
Accurti, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=251>.