STRUKE:

ancien régime

ancien régime [8118sj63338' ʀeži'm] (franc.: stari poredak, stara vladavina, bivši režim), naziv za feudalno-apsolutistički poredak u Francuskoj prije revolucije 1789. Upotrebljavao se već u prvim godinama nakon pada Bastille, a njime su se služili osobito članovi Konstituante. U doba restauracije pripadnici plemstva, koji su se s Burboncima vratili iz emigracije, nazvali su sebe ljudima ancien régimea da bi naglasili svoje neprijateljstvo prema novim demokratskim idejama. Izraz je populariziran u Europi Tocquevilleovim djelom Stari poredak i revolucija (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856). Općenito se nazivom ancien régime često označuje neki srušeni stari poredak ili način vladanja.

ancien régime. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2525>.