Hess, Germain Henri Ivanovič

Hess (rus. Gess [g’es]), Germain (German) Henri Ivanovič, ruski kemičar švicarskog podrijetla (Ženeva, 7. VIII. 1802Sankt Peterburg, 12. XII. 1850). Profesor kemije na Tehnološkom institutu Sveučilišta u Sankt Peterburgu. Bavio se kemijskom termodinamikom, 1840. formulirao spoznaju koja je utrla put suvremenoj kemijskoj termodinamici i koja je poslije nazvana Hessovim zakonom: prigodom prijelaza nekog kemijskog sustava iz određenoga početnog stanja u određeno konačno stanje, oslobođena ili apsorbirana količina topline (toplina reakcije) ne ovisi o putu reakcije, već je jednaka bez obzira na to zbiva li se reakcija u jednom stupnju ili u više njih.

Citiranje:
Hess, Germain Henri Ivanovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25268>.