STRUKE:

hidraulična spojka

ilustracija
HIDRAULIČNA SPOJKA, 1. turbina, 2. pumpa

hidraulična spojka, tip elastične spojke koja prigušuje torzijske vibracije i udarce. Ugrađuje se između motornog i pogonskog vratila na motornim vozilima, brodovima, dizalicama, građevinskim strojevima i sličnim pogonima, kod kojih treba prigušiti promjene okretnoga momenta, izazvane promjenom opterećenja pogonskoga stroja, i time spriječiti torzijske vibracije. Hidraulična spojka kombinacija je centrifugalne pumpe, vezane za motorno vratilo, i vodne turbine, vezane za pogonsko vratilo. Pumpa i turbina smještene su u zajedničkome kućištu, koje je ispunjeno tekućinom. Rotacijom pumpe tekućina struji u turbinu predajući joj energiju, zbog čega i turbina počinje rotirati, a tekućina se ponovno vraća u pumpu. Regulacijom dovoda tekućine može se mijenjati brzina vrtnje turbine, odn. hidraulična spojka pretvorena je na taj način u reduktor. Pogodnom konstrukcijom može se mijenjati i smjer vrtnje. Ta se spojka, po izumitelju, naziva i Föttingerova spojka, odn. Föttingerov transformator.

Prema načinu pretvaranja, odn. prijenosu energije, razlikuju se hidrodinamička spojka i reduktor od hidrostatičke spojke i reduktora. Kod hidrodinamičkoga tipa pumpa centrifugalne izvedbe predaje tekućini energiju u obliku kinetičke energije, koja se opet u turbini pretvara u mehan. rad. Hidrostatički tip spojke i reduktora ima pumpu i hidraulični motor volumetrijske izvedbe (najčešće na stapovima), gdje se od pumpe energija prenosi na motor tlakom tekućine. Taj se tip spojke i reduktora primjenjuje na uređajima kod kojih su potrebna točno kontrolirana gibanja, a to su npr. alatni strojevi.

Citiranje:
hidraulična spojka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25375>.