STRUKE:

hidraulični udar

hidraulični udar, nagla promjena tlaka tekućine u zatvorenome cijevnome vodu, izazvana naglom promjenom brzine strujanja tekućine; također vodni udar. Očituje se kao buka i mehanički udarci o stijenke cijevnoga voda i kućišta priključenih uređaja (ventila, vodnih turbina, pumpi). Intenzitet hidrauličnog udara ovisi o ukupnoj masi tekućine koja struji kroz cjevovod, o promjeru, debljini stijenki i elastičnosti cijevnoga sustava te o kompresibilnosti i gustoći tekućine. Hidraulični udar obično nastaje kada se zatvaranjem ventila naglo zaustavi strujanje tekućine, odn. kada se otvaranjem ventila masa tekućine naglo stavi u pokret. Hidraulični udar izbjegava se pravilnim dimenzioniranjem cijevnoga voda, pumpnih i regulacijskih uređaja, postavljanjem zaobilaznoga voda (»bypass«) oko zasuna i ventila.

Citiranje:
hidraulični udar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25376>.