TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hidrofiti

hidrofiti (hidro- + -fit), biljke koje su svojom građom i dinamikom razvoja prilagođene životu u vodi. Hidrofitima pripadaju gotovo sve alge, neke vrste mahovina, vodene papratnjače te vodene kritosjemenjače, dok među golosjemenjačama nema hidrofita. Jedne su zakorijenjene na dnu vodotoka, jezera ili bara, a druge žive u vodi slobodno, bez veze s dnom. Neke vodene biljke žive trajno cijelim tijelom ispod površine vode (submerzno), to su elodoide, npr. vodena kuga (Elodea), neke vrste mrijesnjaka (Potamogeton), uvijuša (Vallisneria), parožine (Chara). Druge, kao npr. lopoč (Nymphaea), lokvanj (Nuphar), obična vodena leća (Lemna minor), nepačka (Salvinia natans), žive jednim dijelom na površini vode ili strše iznad površine i nazivaju se nimfoide. Zanimljiv je primjer vodenoga dvornika (Polygonum amphibium), vrste koja živi dijelom kao »vodeni oblik« Polygonum amphibium var. aquaticum i »kopneni« Polygonum amphibium var. terrestre.

Citiranje:
hidrofiti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25396>.