STRUKE:

hidrostatička vaga

hidrostatička vaga, uređaj za mjerenje gustoće čvrstih tvari. Osniva se na Arhimedovu zakonu, po kojem svako tijelo uronjeno u tekućinu gubi prividno od svoje težine onoliko koliko teži istisnuta tekućina. To je u biti precizna vaga; čvrsto tijelo objesi se na jedan krak vage i izmjeri njegova masa uravnoteženjem vage utegom mase m. Zatim se tijelo uroni u tekućinu poznate gustoće ρ* (najčešće voda). Zbog uzgona se tijelu tada prividno smanji težina, pa se vaga uravnotežuje utegom manje mase m*. Zbog jednakih volumena, omjer gustoće tijela i istisnute tekućine jednak je omjeru masa, pa se gustoća tijela ρ računa iz izraza: ρ/ρ* = m/(m – m*).

Citiranje:
hidrostatička vaga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25433>.