hidrostatički paradoks

hidrostatički paradoks, činjenica da hidrostatički tlak kojim tekućina pritišće na dno posude ne ovisi o volumenu tekućine i obliku posude, nego samo o gustoći tekućine i visini stupca tekućine u posudi (formulirao Blaise Pascal, 1653). Sila kojom tekućina djeluje na dno posude jednaka je težini stupca tekućine, kojemu je baza dno.

Citiranje:
hidrostatički paradoks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25434>.