TRAŽI DALJE:
STRUKE:

acetaldehid

acetaldehid (acet- + aldehid) (etanal), CH3CHO, bezbojna, lako hlapljiva tekućina oštra mirisa, vrelišta 21 °C. Industrijski se proizvodi oksidacijom etanola zrakom ili katalitičkom adicijom vode na acetilen. Polimerizacijom daje paraldehid i metaldehid. Vrlo je reaktivan. Služi za dobivanje važnih kemijskih proizvoda, npr. octene kiseline, butanola, acetanhidrida i umjetnih smola.

Citiranje:
acetaldehid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=255>.