Hirschvogel, Augustin

ilustracija
HIRSCHVOGEL, Augustin, Karta Slavonije, Hrvatske, Kranjske, Istre ..., Antwerpen 1573.

Hirschvogel [hi'ršfo:gəl], Augustin, njemački slikar, grafičar i kartograf (Nürnberg, 1503Beč, II. 1553). Učio kod svojeg oca Veita. Radio slike na staklu i u emajlu, drvoreze i keramiku. Njegovi grafički radovi renesansnih obilježja imaju umjetničko i dokumentarno značenje. Kartografsku djelatnost započeo u Ljubljani 1536. prikupljajući geografske podatke radi izradbe karte hrvatsko-turske granice (1539), koja do danas nije pronađena. Putujući Ugarskom izradio je drvoreznu Kartu Ugarske, objavljenu posmrtno 1565. Umanjena kopija te karte pod naslovom Karta Slavonije, Hrvatske, Kranjske, Istre… (Sclavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae…) nalazi se u Orteliusovu atlasu, odnosno kao Karta Ilirika u De Jodinu atlasu. Od 1544. živio u Beču; u duhu dunavske slikarske škole izrađivao bakropise s prizorima i panoramom Beča.

Hirschvogel, Augustin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 2.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25729>.