TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hitin

hitin (prema grč. χıτών: haljina; oklop), rožnata tvar koja čini vanjski oklop člankonožaca, a nalazi se i u staničnim stijenkama gljiva i nekih algâ. To je polisaharid sastavljen od N-acetilglukozamina. Po prostornoj strukturi hitin je životinjski analog celuloze, od koje se razlikuje jedino po tome što umjesto –OH skupine na drugom ugljikovu atomu glukoze ima skupinu –NH–CO–CH3.

Citiranje:
hitin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25776>.