Andrássy, Gyula, ml.

Andrássy [α'ndra:š:i], Gyula, ml., grof, madžarski političar i diplomat (Tőketerebes, 30. VI. 1860Budimpešta, 11. VI. 1929). Sin Gyule st. Službovao u veleposlanstvima u Berlinu i Carigradu. Zastupnik u Ugarskome saboru 1885–98. te član vlade od 1892. Godine 1905. osnovao Ustavnu stranku, a 1906–10. bio ugarski ministar unutarnjih poslova. Kao ministar vanjskih poslova Austro-Ugarske ponudio 1918. Antanti separatni mir. Nakon I. svjetskog rata vođa novoosnovane madžarske Kršćansko-nacionalne stranke. Kao političar zauzimao se za suradnju Madžara i Habsburgovaca.

Citiranje:
Andrássy, Gyula, ml.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2580>.