STRUKE:

Andreaci, Andrija

Andreaci (Andreaci Saracenis), Andrija, kotorski građanin (?, druga polovica VIII. st.Kotor, oko 820). Podigao 809. kotorsku katedralu sv. Tripuna. Ime mu se spominje u legendi o prijenosu relikvija sv. Tripuna iz Carigrada u Kotor, a Andreaci ih je otkupio za 200 solida od mletačkih pomoraca. Naveden je i u natpisu na svečevu sarkofagu.

Citiranje:
Andreaci, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2587>.