Holbein, Hans, st.

Holbein [hɔ'lbain], Hans, st., njemački slikar i grafičar (Augsburg, oko 1465Isenheim, 1524). Pod utjecajem M. Schongauera i staronizozemskoga slikarstva, na prijelazu od kasne gotike na renesansu ekspresivnim koloritom oslikao niz oltarnih slika (Sebastianov oltar, 1516. i Zdenac života, 1519). Učitelj svojih sinova Ambrosiusa i Hansa.

Citiranje:
Holbein, Hans, st.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25937>.