Homann, Johann Baptist

ilustracija
HOMANN, Johann Baptist, Karta Vojvodine Kranjske i istarskog poluotoka, Zagreb, Hrvatski državni arhiv

Homann [ho:'man], Johann Baptist, njemački izdavač i kartograf (Kammlach, 20. III. 1663Nürnberg, 1. VII. 1724). Godine 1702. u Nürnbergu osnovao kartografsku nakladničku kuću Homannische Offizin. Izdao velik broj karata i atlasa, uglavnom nizozemskih i francuskih kartografa: Novi atlas svijeta (Atlas novus terrarum, 1702–07), Novi atlas (Neuer Atlas, 1714), Veliki atlas (Grosser Atlas, 1737). I sam vrstan kartograf, izradio je i izdao Kartu Vojvodine Kranjske i istarskog poluotoka (Tabulae Carniolae Vindorum marchiae et Histriae, 1716) i Kartu Ugarske, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije… (Regnorum Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae…, 1724). Potonja prikazuje novu hrvatsko-tursku granicu zaključenu Požarevačkim mirom. Nakon njegove smrti sin Johann Christoph nastavio je voditi nakladničku djelatnost.

Homann, Johann Baptist. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25997>.