TRAŽI DALJE:
STRUKE:

homologni niz

homologni niz (homo- + -log), serija kemijski srodnih spojeva koji se međusobno razlikuju za jednu atomsku skupinu. Čest je u organskoj kemiji, gdje članovi niza imaju zajedničku opću formulu, a razlikuju se za metilensku skupinu (–CH2), kao što je to npr. u homolognom nizu alkana (opća formula CnH2n + 2): metan H–CH3, etan H–CH2–CH3, propan H–(CH2)2–CH3 itd. Takav homologni niz tvore i alifatski alkoholi, aldehidi, masne kiseline i dr. Njihova su kemijska svojstva slična, a fizikalna se svojstva mijenjaju postupno na predvidljiv način.

Citiranje:
homologni niz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26028>.