TRAŽI DALJE:
STRUKE:

homo mensura

homo mensura [ho'mo me:nzu:'ra] (lat. homo: čovjek i mensura: mjera), geslo za relativističku tezu sofista Protagore: »Čovjek je mjerilo svih stvari«. Teza dobiva različit smisao shvati li se čovjek individualno ili generički. Sve stvari ne postoje apsolutno, već samo relativno, tj. u odnosu prema spoznajnomu subjektu. Čovjek je na taj način shvaćen kao samostalno i slobodno biće, mjera je spoznajnih čina i etičkih vrijednosti pa odlučuje o svijetu ne slušajući bogove ni ljudske autoritete. Teološka je teza da je Bog mjera svega (Deus mensura), antropološka (homo mensura) Platonova je, Demokritova, Kantova, La Mettrieova, Darwinova i dr. Kantov »kopernikanski obrat« prinosi novo tumačenje: »Mi a priori spoznajemo o stvarima ono što sami u njih stavljamo!«

Citiranje:
homo mensura. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26031>.