TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Horga, Smiljka

Horga, Smiljka, hrvatska psihologinja (Banja Luka, BiH, 2. V. 1941Zagreb, 1. XI. 2016). Psihologiju diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1966. Doktorirala kineziologiju na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu 1976. Od 1968. radila na Institutu za kineziologiju Visoke škole za fizičku kulturu u Zagrebu (od 1970. Fakultet za fizičku kulturu, danas Kineziološki fakultet); od 1988. redovita profesorica kineziološke psihologije i psihologije športa, koju je utemeljila kao granu primjenjene psihologije. Glavno djelo: Psihologija sporta (1993).

Citiranje:
Horga, Smiljka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26134>.