Horvat, Anđela

ilustracija
HORVAT, Anđela

Horvat, Anđela, hrvatska povjesničarka umjetnosti i konzervatorica (Krašić, 18. III. 1911Zagreb, 26. IX. 1985). Diplomirala 1935. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1956. i doktorirala. U službi zaštite spomenika u Zagrebu (1941–70) sudjelovala je u njezinoj organizaciji i usustavljivanju znanstvene građe. Redovita članica JAZU (danas HAZU) od 1983. Istraživala je spomenike kulture i urbanističke cjeline kontinentalne Hrvatske od VII. stoljeća do secesije, poglavito srednjovjekovnu arhitekturu i burgove, gotičku skulpturu, paralelizam stilova u razdoblju između gotike i baroka, umjetnost baroka i historicizma. Obradila je sve značajnije lokalitete u kontinentalnoj Hrvatskoj, otkrila i atribuirala mnoge umjetničke spomenike. Osim monografija o gotici (Gotika u Hrvatskoj, u djelu: Gotika u Sloveniji i Hrvatskoj, 1984) i baroku (Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj, u djelu: Barok u Hrvatskoj, 1982), objavila je značajne preglede i sinteze hrvatske umjetnosti (Između gotike i baroka, 1974) te mnogobrojne studije o pojedinačnim likovnim temama. Neumorna terenska istraživačica, autorica je niza topografskih pregleda spomenika. Obrađivala je povijest razvoj zaštite spomenika u Hrvatskoj i teoretski razradila pojam »kreativnoga konzervatorstva«. Dobila je Državnu nagradu za životno djelo (1979).

Citiranje:
Horvat, Anđela. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26182>.