Horvat, Dragutin

Horvat, Dragutin, hrvatski strojarski inženjer (Bosanski Brod, 15. X. 1906Zagreb, 10. XII. 1994). Diplomirao u Zagrebu (1931), do 1940. radio u Bosanskom Brodu kao ravnatelj Gradske električne centrale i vodovoda, a potom kao asistent i honorarni nastavnik na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. U Budimpešti se specijalizirao za konstrukciju vodnih turbina i crpki, pa je od 1941. predavao predmete hidraulički strojevi i hidroenergetska postrojenja. Godine 1943. postao je docentom a 1946. izvanrednim profesorom. Od 1953. do umirovljenja 1977. radio je u zvanju redovitoga profesora na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu. Dekan fakulteta bio je u razdoblju 1957–58. Sudjelovao je u izgradnji pogona hidroelektrana, konstrukciji turbinskih rotora i hidrauličkih postrojenja, izradbi studija i elaborata o iskoristivosti hidroenergetskih izvora za pojedine elektrane itd. Napisao je udžbenike Hidromehanika (I. i II. 1949) i Vodne turbine (1955), koji su doživjeli više izdanja. Kao vrhunski stručnjak dobio je 1971. Nagradu za životno djelo.

Citiranje:
Horvat, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26186>.