TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Horvat, Stjepan

Horvat, Stjepan, hrvatski geodet (Srijemski Karlovci, 29. XI. 1895Buenos Aires, 12. III. 1985). U Zagrebu se po završetku Geodetskoga tečaja na Šumarskoj akademiji (1918) zaposlio u Nadzorništvu katastarske izmjere; od 1920. radio u Vojno-geografskom institutu u Beogradu, a 1923. otvorio Civilnu geodetsku poslovnicu u Zemunu. God. 1926. prešao je na zagrebački Tehnički fakultet, gdje je od 1930. radio kao honorarni nastavnik na katedri za nižu geodeziju. Školovanje je formalno dovršio 1936. diplomiravši na istome fakultetu, pa je 1937. postao izvanredni profesor i predstojnik Geodetskoga zavoda, a 1941. redoviti profesor. Dekanom Tehničkoga fakulteta imenovan je 1943., a rektorom Hrvatskoga sveučilišta 1944. Emigrirao je 1945., a nakon dolaska u Argentinu 1948. postao je savjetnikom u Vojno-geografskom institutu u Buenos Airesu. Bavio se primjenom matematike u geodeziji i kartografiji te geodetskom astronomijom i geofizikom. Autor je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova te nekoliko skripata i priručnika, a pisao je i o drugim temama, posebno gospodarskima; pisao pjesme, skladao i dirigirao.

Citiranje:
Horvat, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26212>.