STRUKE:

Hoselitz, Berthold Frank

Hoselitz [họu'zəlic], Berthold Frank, američki ekonomist austrijskog podrijetla (Beč, 27. V. 1913Hyde Park, Chicago, 14. II. 1995). Profesor ekonomike na Čikaškom sveučilištu i povremeni profesor na mnogim drugim sveučilištima u SAD-u i svijetu. Bavio se međunarodnim odnosima i ekonomskim rastom te poviješću ekonomskih doktrina. Glavna djela: Napredak nedovoljno razvijenih područja (The Progress of Underdeveloped Areas, 1952), Vodič kroz društvene znanosti (A Reader’s Guide to the Social Sciences, 1959), Sociologijski aspekti gospodarskoga rasta (Sociological Aspects of Economic Growth, 1960).

Citiranje:
Hoselitz, Berthold Frank. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26232>.