TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ho-Ši-Min

ilustracija
HO-ŠI-MIN

Ho-Ši-Min (Ho-Chi-Minh, pravo ime Nguyen Tat Thanh), vijetnamski državnik (Kim Lien, 19. V. 1890Hanoi, 3. IX. 1969). Studirao je u Parizu, gdje je pisao pod imenom Nguyen Ai Quoc (Nguyen Patriot) i pristupio Socijalističkoj stranci, a nakon njezina rascjepa, na kongresu u Toursu 1921., priključio se komunistima. Prognan je 1923. iz Francuske, pa je neko vrijeme boravio u SSSR-u. U Kantonu je 1924. osnovao Savez revolucionarne mladeži Vijetnama. Nakon sukoba Kuomintanga s komunistima prešao je 1927. u Tajland, odakle je upravljao otporom protiv francuskih kolonijalnih vlasti u Indokini, koje su ga 1929. osudile na smrt. Jedan je od utemeljitelja KP Indokine 1930. Za II. svjetskog rata upravljao je gerilskom borbom protiv japanskih snaga. God. 1941. osnovao je Viet-minh (Demokratska oslobodilačka fronta Vijetnama). Nakon nastanka DR Vijetnama na području sjevernog Vijetnama u rujnu 1945., bio je na čelu privremene vlade, a 1946. izabran je za predsjednika republike. Istodobno je bio i predsjednik vlade (do 1955). God. 1946., nakon zaključenoga primirja u borbi protiv francuskih kolonijalnih jedinica, potpisao je sporazum s francuskom vladom prema kojemu je Vijetnam postao autonomna država unutar Indokineske Federacije. Potkraj 1946. obnovljeni su sukobi. U osmogodišnjem ratu francuske su snage pretrpjele poraz, pa je Francuska nakon pada Dien Bien Phua sporazumom u Ženevi (20. VII. 1954) priznala neovisnost DR Vijetnama. Nastojeći uspostaviti nadzor nad cijelom državom, potaknuo je Frontu nacionalnog oslobođenja (Vijetkong) na borbu u Južnom Vijetnamu (od 1963) šaljući joj pomoć tzv. Ho-Ši-Minovim putem, što je dovelo do građanskog rata i vojne intervencije SAD-a u proljeće 1965. Uspostavio je jednostranački komunistički režim, proveo radikalnu zemljišnu reformu i petogodišnji plan (1961–65), koji je unatoč američkom bombardiranju razvio tešku industriju. U njegovu je čast Saigon preimenovan u Ho-Ši-Min, nakon što su ga u travnju 1975. zauzele sjevernovijetnamske snage i vojska Vijetkonga.

Citiranje:
Ho-Ši-Min. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26252>.